KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ

Cílem naší spolupráce bude tělo naučit správně pracovat a osvojit si pohybové návyky, díky kterým můžeme fungovat dlouhodobě bez bolesti - kompenzovat špatné pohybové stereotypy, špatně nastavenou posturu, která se přizpůsobuje dnešnímu způsobu života a abychom opravovali patologické pohybové vzorce. 

Vzhledem k tomu, v jaké době žijeme, vystavujeme tělo neustálému stresu. Jednak stresu psychickému, ať už se jedná o záležitosti v pracovním nebo v osobním životě, tak i fyzickému - např. dlouhodobě opakovaný špatný pohyb. Do fyzického stresu však zahrnujeme i posturální nejistotu na základě svalových dysbalancí.

Jinak řečeno, pokud tělo nefunguje tak, jak by mělo, myšleno, když jsou některé svaly zkrácené, jiné oslabené nebo přetížené, stává se pohyb pro organismus neekonomickým a v důsledku toho se může stát stresorem. A pokud se k tomu přidá bolest, je to více, než jisté. Bolest nás ale chrání, abychom si ještě více neprohloubili poranění tkáně, které již vzniklo. 

Z krátkodobého hlediska je tedy bolest velmi důležitá, funguje pro nás jako kontrolka "HELE NĚCO JE ŠPATNĚ, ZASTAV SE A OPRAV TO", z dlouhodobého hlediska nám může velmi uškodit. Společně tuto kontrolku dostaneme pod kontrolu. 

Druh těchto tréninků je, jak již z textu vyplývá, určen úplně pro každého živáčka, ať už se jedná o nadšeného sportovce nebo o človíčka, kterému prostě jen záleží na tom, aby se mohl hýbat bez bolesti a hlavně cítit se dobře ve svém těle.

Cvičení ale nemusí přijít na řadu až při rozsvícení kontrolky. Mnohem lepším případem je, tělu dopřát péči preventivně, aby se kontrolka nemusela vůbec rozsvěcet. Starejte se o sebe, bolest není zapříčiněná věkem, ale tím, jak se o sebe staráte.


Léčit funkční poruchy, svalové dysbalance a přetížení měkkých svalových vláken analgetikami, je v tomto případě kontraproduktivní, protože nám pouze změní vnímání pocitů na ne příliš nepříjemný podnět a bolest přestaneme řešit. 

Pro řešení problému však musíme vyřešit primární příčinu, kvůli které bolest vznikla. Společně si diagnostikujeme potíže, začneme je řešit a při vašem odhodlání vyřešíme.