MANUÁLNÍ TERAPIE

NÁPRAVY POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ

Netřeba zapomínat na odpočinek a regeneraci, která je stejně důležitá jako trénink. Špatné pohybové návyky, dlouhodobý stres ale i sportovní aktivita, zapříčiňují mikrospasmy ve svalových vláknech, která jsou přetížená.

 Cílem mých manuálních terapií je uvolnit tělo a tyto mikrospasmy, aby bylo příjemnější a funkčnější jejich zapojení jak v běžném životě, tak ve zdravotních a kompenzačních lekcích.

Společně vyřešíme nejen čerstvé bolístky, ale také dlouhodobé problémy s pohybovým aparátem.